Služby pro státní orgány

Poskytuji znaleckou činnost pro potřeby státní orgánů, což mohou být Policie ČR či státní zastupitelství a soudy. Pro potřeby těchto institucí nabízím vyhotovení kompletního znaleckého posudku nebo odborného vyjádření týkajícího se mobilních telekomunikačních sítí, mobilních telefonů a telekomunikačních zařízení. V praxi to může například znamenat:

  • Forenzní analýza mobilních telefonů
  • Získání ztracených nebo smazaných dat ze zabavených telefonů
  • Získání ztracených nebo smazaných dat ze zničených mobilních telefonů
  • Znalecký posudek týkající se mobilních telekomunikačních sítí GSM/UMTS/LTE
  • Odborné vyjádření týkající se mobilních telekomunikací - sítě/koncová zařízení
  • Nalýza software/harware mobilních telefonů za účelem zajištění skrytého odposlechu
Jste zde: Home Soudní znalec Služby pro státní orgány